Briljant svenska Textbok 2 inkl CD

$33.99
Current Stock:
SKU:
9789140668813-1
Gift wrapping:
Options available

Av Bik Wikström

Kartonnage, 112 sidor
Inklusive CD

Smakprov!/Sample!

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3. 

I textböckerna får eleverna följa Ali, Emil och Mila i vardagsnära miljöer hemma, i skolan och i närområdet. Både språket, innehållet och relationerna utvecklas och byggs på efter hand.

I Textbok 1 består de flesta kapitel av ett uppslag med text på två nivåer. Eleverna kan läsa enbart den enklare nivån, som är satt med större grad, eller hela texten. Texten har en cyklisk progression som innebär att ord och fraser upprepas och successivt utvidgas. I Textbok 2 och Textbok 3 blir kapitlen efterhand något längre och här är texten inte längre nivåindelad. 
Till varje textbok medföljer en cd i daisyformat som kan spelas upp i daisyspelare, cd-spelare eller dator. I Textbok 1 har varje kapitel först ett spår med hela texten inläst och därefter den enklare nivån. Texterna är inlästa av en känd skådespelare. 

Briljant svenska passar dig som:
* Vill ha ett lärverktyg som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk
* Vill ha digitala komponenter i form av inlästa texter till varje textbok samt lärarwebbar och elevwebbar
* Vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur som ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på
* Vill ha en sammanhållen story med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö som gör att eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån det 

Författare till Briljant svenska är Bim Wikström, Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell. Bim Wikström är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga. Birgitta Emanuelsson är lärare och har skrivit ett flertal läromedel. Både Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Marianne Petrén är specialpedagog och har skrivit flera läromedel.